Beiratkozás 2020/2021-es tanévre

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg. 

A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban történik:

  1. A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
  2. nem állami fenntartású általános iskolába,

vagy

  • állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index  oldalon találhatja meg.

2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:

  • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola[1].
  • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába[2] kívánják beíratni.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni. Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata 2. d) pontja szerint]. Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

  • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
  • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
  • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
  • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén – az adatok megadását követően – az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

 Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében a második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére.

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

 Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására munkanapokon telefonon (06/54 402 342  vagy e-mailben 2rakocziferencaltisk@gmail.com előre egyeztetett időpontban  van lehetőség.

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.


[1] Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

[2] Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

Felhívás

FELHÍVÁS

A „Szülők az Iskoláért” Alapítvány Kuratóriuma nevében kéréssel, felhívással fordulok Önökhöz!

Az alapítvány által támogatott Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában sok olyan tanuló van, amelyik nem rendelkezik a digitális távoktatáshoz szükséges technikai feltételekkel. Szeretnénk ezt az állapotot minél hamarabb felszámolni, megszüntetni, és elérni azt, hogy az iskola minden tanulója rendelkezzen ezekkel.

Ezért azzal a kéréssel fordulok Önökhöz az alapítvány kuratóriuma nevében, hogy akinek van nélkülözhető, fölösleges, de még működő asztali számítógépe a hozzá szükséges eszközökkel (monitor, billentyűzet. egér), laptopja, okostelefonja vagy táblagépe az ajánlja fel, adományozza az alapítványnak, hogy tudjuk segíteni azokat a gyerekeket, akik nem rendelkeznek a digitális távoktatáshoz szükséges eszközökkel.

Alapítványunk neve, címe, elérhetősége: 4100 Berettyóújfalu Rákóczi út 1.

Adószám: 19127079-1-09

Kérem, ha tud segíteni, keressen!

Elérhetőségek: Telefon: 30/415-53-23 e-mail: kovacs.zoltan.mdsz@gmail.com

Köszönettel: Kovács Zoltán Szülők az Iskoláért Alapítvány Elnöke

 Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

 Amint arról a híradásokból Önök már értesültek az iskolákat érintően Kormányhatározat született a járvány terjedésének megelőzése, az egészség védelme érdekében.

 Ennek értelmében a tanulók NEM látogathatják az iskolát. 2020. március 16-tól a nevelés-oktatás tantermen kívüli digitális munkarendben kerül megszervezésre.

A tanulók tehát otthon maradnak, de nem szünet lesz, hanem otthoni tanulás, amelyhez az iskola személyes találkozás nélkül nyújt segítséget a tananyag kijelölésével a rendelkezésre álló online kapcsolattartási formák beiktatásával. Jelenleg ezen dolgozunk, a kiadott módszertani ajánlások alapján.

A kapcsolattartásnak egy fontos színtere lesz a Kréta rendszer. Kérem, hogy mindenki töltse le az applikációt az INTÉZMÉNY HONLAPJÁN közzétett  módon. Az alábbi linkre kattintva a honlapon kövesse a KRÉTA BELÉPÉSI SEGÍTSÉG cím alatt leírtakat.

http://rakoczif-bu.sulinet.hu/

Azoknak a tanulóknak, akinek a szülője/ törvényes képviselője részt vesz a járvány elleni védekezésben, nélkülözhetetlen közfeladatot lát el, s emiatt a gyermek otthoni felügyeletét semmilyen módon nem tudja megoldani, azoknak  megszervezzük a kiscsoportos felügyeletet. Ezt kérni az iskola alábbi elérhetőségein lehet:

E-mail: 2rakocziferencaltisk@gmail.com – MOSTANTÓL

Facebook: https://www.facebook.com/2RakocziF/ – MOSTANTÓL

Az osztályfőnököknél a elektronikus üzenetben – MOSTANTÓL

A kérést írásban kérjük indoklással!

Ugyanakkor arra is felhívom a figyelmüket, hogy kiscsoportos felügyelet esetén is nagyobb a fertőzésveszély, mintha a gyermek  otthonában maradna.

Az étkezéssel kapcsolatban a lakóhely szerinti illetékes Önkormányzatok tettek/ tesznek közzé tájékoztatást, amelyeket az alábbi linkeken érhetnek el:

Berettyóújfalu

Mezősas

https://www.facebook.com/mezosas.kozsegionkormanyzat.1?sk=wall&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCnioqrBDQMKWf5mcMgK4YwhOCnxs6olSRQBSucNHoFmRLljDDjUZb9qKTVxwpOaDVEXMfYjghAkrrv&hc_ref=ARS67O_dvbp9VR0qEvhWJP-JnyHi_fwJq-LSxS1hjkuhyokWs9v5r9MoFn8hHJdJkv4&fref=nf

Mezőpeterden és Váncsodon élők az Önkormányzatnál tájékozódhatnak az étkezéssel kapcsolatos tudnivalókkal kapcsolatban.

Kérem, hogy mindenki vegye komolyan és tartsa be a védő, óvó intézkedéseket. Gondolkodjunk és cselekedjünk felelősen!

                                                                         Jó egészséget kívánva: Ráczné Vetési Enikő
  intézményvezető

Tisztelt Szülők!

A koronavírus fertőzés megelőzése érdekében a Berettyóújfalui Tankerületi Központ rendelkezései alapján tájékoztatom Önöket, hogy a közeljövőben minden iskolánkban szervezett, a gyermekek nagyobb csoportját érintő rendezvény felfüggesztésre került.

A gyermekek egészsége érdekében fokozott figyelmet fordítunk a tisztaságra és a fertőtlenítésre. A gyakori kézmosáshoz szappant és fertőtlenítőszeres kézmosót is biztosítunk, a helyes kézmosást ellenőrizzük.

Megkérem a kedves szülőket, gondviselőket, hogy Önök is fokozottan figyeljenek oda a gyermekek egészsége érdekében a helyes higiéniai, kézfertőtlenítési szokások betartására.

Bármilyen betegség tüneteinek észlelése esetén forduljanak orvoshoz, ne küldjék iskolába a tanulót!

Amennyiben valaki feltételezi, hogy gyermeke koronavírussal fertőződött, mert fertőzött személlyel (teszteredménye pozitív) érintkezett, forduljanak a házi orvosukhoz!

Ha olyan személlyel került kapcsolatba, aki külföldről, fertőzött területről érkezett haza, legyen szíves tájékoztatással lenni az intézményvezetőség felé. Kérjük, hogy ebben az esetben a tanuló két hétig maradjon otthon. A mulasztása ebben az esetben igazolt, de előzetes bejelentéshez kötött.

Kérem továbbá Önöket, hogy hiteles források alapján tájékozódjanak a járvánnyal kapcsolatban.

https://koronavirus.gov.hu/

Számítok a felelősségteljes együttműködésükre!

                         Jó egészséget kívánva:
Ráczné Vetési Enikő
intézményvezető